Ordförande
Staffan Eriksson
Wennbergsvägen 19
946 40 Svensbyn
Mobil: 073-818 87 03

Vice Ordförande
Johan Olsson
Åkervägen 41
943 33 Öjebyn
Mobil: 070-347 42 38

Sekreterare
Lena Bergman
Västra Lidenvägen 109
946 40 Svensbyn
Mobil: 073-053 47 28

Kassör
Dennis Carlsson
Timonsvägen 1
946 40 Svensbyn
Mobil: 070-518 89 51

Folke Ökvist
Mjösjölidvägen 173
946 40 Svensbyn
Mobil: 070-361 78 05

Benny Öhman
Wennbergsvägen 20
946 40 Svensbyn
Mobil: 070-625 31 29

Tommy Svensson

Mjösjölidvägen 431

946 40 Svensbyn

Mobil: 070-317 45 66

Johan Enström
Wennbergsvägen 18
946 40 Svensbyn
Mobil: 070-667 92 59