I Svensbyn finns några av Norrbottens bästa put and take sjöar – Vitsjön, Djuptjärn och Nottjärn.

Här inplanteras årligen stora mängder regnbåge, öring och röding. Dessa sjöar ligger vackert belägna i Svensbyns skogar ca. 15 km väster om Piteå. Vägförbindelser finns till samtliga sjöar med stora parkeringar i anslutning. Sjöarna är spångade på de allra flesta ställen vilket underlättar framkomligheten.

Utplantering

En utplantering sker i maj. Det görs även en stödplantering i början av juli. Under oktober planteras det ut fisk i alla sjöar inför vintersäsongen.

Boende

– Djuptjärn – husvagnsplatser, samt övernattning i kåta
– Vitsjön – husvagnsplatser,  samt övernattning i kåta

Pris: Husvagnar och husbilar 40kr/dygn.
För övriga prisuppgifter och bokning kontakta oss.